Αναλαμβάνουμε κάτω από ειδική συμφωνία την επιστασία και συντήρηση του σκάφους σας στις πλέον εκσυγχρονισμένες εγκαταστάσεις στη Βόρεια Ελλάδα . Αν σας ενδιαφέρει η αγορά ενός σκάφους, μπορούμε να βρούμε, να επιθεωρήσουμε και να σας προτείνουμε το κατάλληλο σκάφος για εσάς στην καλύτερη δυνατή τιμή. Τέλος, μπορούμε να αναλάβουμε τη διαχείριση του σκάφους σας με εγγυημένες ημέρες ναύλωσης

Contact us